Belépés
Please update your Flash Player to view content.

A projektről

Pályázat címe: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával

Az utóbbi évtizedekben a világ energiafogyasztása folyamatosan növekszik, míg a rendelkezésre álló fosszilis energiahordozó készletek kifogyóban vannak. Emellett az Európai Unió az egyik legfontosabb célul az üvegházhatású gázok kibocsátásának a minimalizálását tűzte ki. A hagyományos energiahordozó készletek csökkenésére az egyik lehetséges válasz lehet az atomenergia fokozottabb alkalmazása. A rendelkezésre álló urán készletek azonban szintén kifogyóban vannak, illetve bár léteznek ismert készletek, azoknak bányászata olyan költségekkel jár, melyek a jelenlegi helyzetben nem gazdaságosak. Megoldandó és költséges probléma ebben a témában még az elhasznált töltetek tárolása is. A rendelkezésre álló fosszilis energiaforrások messze nem elegendőek ezért az Európai Unió országai nagy mennyiségű importra szorulnak. Erre vonatkozóan különböző szcenáriók készültek. Az EU Parlament számos Direktívát fogadott el, melyeknek célja az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése, illetve a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása volt. Másrészt Magyarországon az épületek fizikai állapotával kapcsolatban figyelembe veendő az a tény, hogy egy részük homlokzata és tetőszerkezete meglehetősen elavult állapotban van. A homlokzatok és tetők állagvédelmi, szerkezeti és esztétikai okok miatt számos épület esetében felújítást igényelnek. A beavatkozásokat célszerű a hőszigetelés javításával összekötni. Az épületeknél utólagos hőszigeteléssel nem csak a síkfelületek hőátadása csökken, hanem a hőhidak (szerkezeti csatlakozások elemeknél, ablakkereteknél, falsarkoknál stb.) hatása is jelentősen mérséklődik. Mindezen előzmények alapján az Európai Unió és Magyarország energiapolitikájában, illetve energiastratégiájában az oktatás és kutatás folyamatos fejlesztését állapította meg a fő feladatainak ezen a területen azzal a céllal, hogy olyan szakemberek kerüljenek a gazdaságba, akik képesek a jelenlegi helyzeten változtatni.

A „Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával (DEnzero)” című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 azonosító számú alapkutatási projekt kutatási területe rendkívül összetett és számos szakterületre terjed ki. Éppen ezért szükségesnek tartottuk munkacsoportok kialakítását az alábbi részterületeken: épületenergetika, épületgépészet, intelligens épületek, biomassza, vízgazdálkodás, környezetvédelem, éghajlat, költség-optimum, környezetjog, társadalomföldrajz és épületinformatika. A munkacsoportok egy-egy vezető hazai, illetve külföldi kutató iránymutatása mellett lényegében önálló projekteket valósítanak meg, amelyek ugyanakkor szervesen összetartoznak. A projekt alapvető célja, hogy az egyes részterületek alapos vizsgálata után olyan ajánlásokat fogalmazzon meg Magyarország számára, amelyek hozzájárulnak az energiastratégia optimális alkalmazásához, illetve a Horizont2020 céljainak eléréshez.