Belépés
Please update your Flash Player to view content.

Épületenergetika

Épületenergetika

Az Épületenergetikai munkacsoport a komplex kutatási téma magjára fókuszál, hiszen a munkacsoport elsődleges vizsgálati területe a közel nulla energiafelhasználású épületek problematikája, melyek szerepe 2020 után meghatározó lesz. A közel nulla követelményrendszer bevezetése számos tisztázandó kérdést vet fel, melyekre a munkacsoport választ keres. A tevékenység szorosan kapcsolódik az EU 20-20-20-as célkitűzéseihez, számos vizsgálati terület hozzájárulhat a hazai kötelezettségek teljesítéséhez. A munkacsoport más munkacsoportokkal szorosan együttműködik, egyfajta szintetizáló szerepet is játszik a projektben. A felmerülő kulcsterületeket, melyekkel foglalkozni kívánunk a következő pontokban foglaljuk össze:

  • A közel nulla energiafelhasználású épület fogalmának, követelményrendszerének elemzése, átfogó szempontrendszer szerint;
  • Épületenergetikai vizsgálatok teljes életciklus elemzés alapján;
  • A közel nulla energiafelhasználású épület viselkedése hazai klimatikus körülmények között, a fűtési idény és a hőfokhíd alakulásának vizsgálata;
  • Az épületenergetika és a megújuló energiaforrások elemzése fenntarthatósági szempontból;
  • A megújuló energiaforrások reális szerepe a közel nulla energiafelhasználású épület koncepciójában;
  • A közel nulla energiafelhasználású épület alkalmazásának korlátai városi beépítés esetén;
  • Épületállományra vonatkozó energetikai elemzések, az állapotfelmérés lehetőségeinek kiterjesztése;
  • Távérzékelésre épülő mobil városdiagnosztikai rendszert megalapozó kutatások;
  • Épülettipolológiára épülő városenergetikai elemző módszer fejlesztése;
  • Városenergetikai esettanulmányok (állapotelemzés, prognózisok, energiafelhasználás, CO2, megtakarítási potenciálok, megújulós potenciál).

A munkacsoportban számos nemzetközileg elismert hazai és külföldi szaktekintély is dolgozik, ami széles vizsgálati spektrumot garantál, valamint az eredmények nemzetközi kiterjesztését is.