Belépés
Please update your Flash Player to view content.

Költség optimum

Költségoptimum

 

A költségoptimum munkacsoport vizsgálatai közé tartozik a megújuló energiaforrások alkalmazása új épületek és felújítások esetén, valamint az ahhoz kapcsolódó beruházás racionalitásának eldöntésére alkalmas komplex modell kialakítása, továbbá a modell alkalmazását támogató szoftver fejlesztése. A modell elsődleges célja, hogy az energiapolitikai irányelveknek való megfelelés elérését célzó beruházások esetén a lehetséges alternatíváit mutassa be, értékelje és hasonlítsa össze. A modell alapján működtetett rendszer így egyfajta szakértői rendszernek tekinthető. A modell integrált abban az értelemben, hogy több döntési szint szempontjait és lehetőségeit is figyelembe veszi (rendre az egyén/lakóközösség, középület/irodaházak, település szintjeit), és tartalmazza ezek összefüggésrendszerét, az egyes szinteken létrehozott döntések kapcsolatrendszerét, egymásra hatását. A munkacsoport többek között a megújuló forrásokból származó energiákhoz, valamint az energiacsökkentéssel kapcsolatos beruházások gazdasági vizsgálatát helyezte előtérbe a költség optimalizálási módszer keretfeltételeinek a figyelembevétele mellett. A beruházások értékelése, az értékelést alátámasztott modell kialakítása részben az Európai Bizottság által meghatározásra kerülő költségoptimum módszer, a nettó jelenérték, a diszkontált megtérülési ráta, és a belső megtérülési ráta meghatározására irányuló eljárások alkalmazásán alapul. A közel Zero energia felhasználású épületek, városléptékű megújuló energiás alkalmazások társadalmi és gazdaságossági vizsgálata és azok externális hatásainak feltárása és elemzése. A megújuló energiaforrások alkalmazása nemcsak a beruházó egyén, ill. egyének, közösségek számára jelent hozamot, hanem a társadalom egy részére, vagy akár annak egészére nézve is. Ezért különösen fontos a beruházásnak a külső környezetre gyakorolt hatásának a vizsgálata, a beruházással kapcsolatos externális hatások, nevezetesen a pozitív és a negatív hatások azonosítása, és az esetleges mérési lehetőségeinek feltárása.

 

Ingatlan állapot felmérése elérhető itt: http://costoptimum.denzero.unideb.hu/energy/condition

Program leírás